Work-Studios Fin (WSF) tarjoaa yrityksille laadun ja kehittämisen palvelua WSF-Laatuverstasta. Ohjelma on yrityksen johdon, laatuvastaavien ja projektin vetäjien työkalu. Se on dynaaminen ajasta ja paikasta riippumaton kehittämisprojektien ja laadunparantamisen kehitysympäristö.

Henkilöstölle ohjelma tarjoaa verkon kautta uuden tavan osallistua nykyistä paremmin yrityksen laatu- ja muihin kehittämisprosesseihin. Ohjelma tukee eri laatujärjestelmien toteuttamista.

Koska palvelu on käytettävissä jatkuvasti voidaan säästää kokous- ja muissa tilaisuuksissa. Toisaalta välttämättömien kokousten ja tilaisuuksien laatu paranee, kun niissä on käytettävissä verstaan raportit.

WSF-Laatuverstas on myös uusi kanava vuoropuhelulle työyhteisössä. Henkilöstön ideat, ehdotukset, aloitteet sekä kritiikki tulee dokumentoitua ja hyödynnettyä. Ohjelma on myös konfliktijohtamisen työkalu, se auttaa kritiikin ja epäkohtien hyödyntämistä yrityksen toiminnan parantamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuden kasvaessa ja sitoutuminen laatuun parantaa työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista. Henkilöstön ohella voidaan ottaa mukaan tietty asiakas- tai käyttäjäryhmä, koska osallistuminen on mahdollista internetin kautta. Yrityksen kehittämisprojektit ja kohdistetut pienoisasiakaskyselyt ja -tutkimukset on helposti ja nopeasti toteuttavissa omin voimin.

WSF-Laatuverstasta tarjotaan tällä hetkellä ASP (Application Service Provider) palveluna, eli se on saatavissa internetistä ilman ohjelma-asennuksia ja ylläpitoa yritysten omassa paikallisverkossa. Tarjoamme palvelua tarvittaessa myös lähiverkkoratkaisuina.

Tässä vaiheessa Work-Studios Fin etsii asiakkaiksi riittävää joukkoa testiyrityksiä. Testausyrityksen roolissa mukaan tuleville asiakkaille tarjotaan ohjelmaa 20% alennuksin listahinnoista ensimmäiseksi käyttövuodeksi. Ohjelman koemarkkinointi testiyrityksille aloitetaan viikolla 18. 2002

Yhteystiedot
Samuli Ketola
( 08 ) 433 226
050 567 1035
samuli.ketola@work-studiosfin.fi
www.work-studiosfin.fi


Work-Studios Fin 2002- Copyright(C) All rights reserved WSF-Laatuverstas ®