Käyttäjäsitoumus

Tiedon ja informaation suojaaminen

Suojaan kaikkia, käytössäni ja hallinnassani olevia ja verstasympäristössä syntyviä ja tulevia yrityksen tietoja, informaatiota ja asiakirjoja sekä WSF-Laatuverstaan käyttöön tarvitsemiani käyttäjätunnusta, salasanaa ja laatuverstaan sovellustietoja, asiattomalta käytöltä.

Verstaissa ja projekteissa syntyvä informaatio, tieto ja raportit ovat yksin asiakasyrityksen käytettävissä ja omaisuutta. Tässä prosessissa syntyvät ideat ja innovaatiot ovat asiakasyrityksen omaisuutta, taikka miten on erikseen yrityskohtaisissa sopimuksissa sovittu.

Yrityksessäni on selvitetty minulle yritykseni sopimukset ja käytännöt, joten tiedän, mitä tarkoittaa asiaton tietojen siirto ja tietovuoto ja mitkä ovat niiden seuraukset yritykselle ja minulle.

Käyttäjä oikeudet ja velvollisuudet

Work-Studios Fin pidättää itsellään kaikki WSF-Laatuverstas ohjelman oikeudet (tekijäoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).

Ohjelman jäljentäminen, kopioiminen, kaikenlainen siirtäminen kolmannelle osapuolelle ja käyttäminen WSF-Laatuverstaan loogisia periaatteita noudattavan ohjelman kehittämisen kielletään.

Käyttäjältä kielletään hallussaan olevien käyttäjätunnusten ja salasanojen väärä tai laiton käyttö.

Käyttäjä ei saa yrittää tai levittää laitotonta materiaalia käyttötunnuksiensa ja/tai käyttöympäristön kautta.

Käytössä olevaa verkkoyhteyttä ei saa käyttää muihin verkossa oleviin järjestelmiin tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen.

Käyttäjän tulee noudattaa verstaan käyttöohjeita.

Käyttäjä vastaa tuottamuksellisesta vahingosta, jonka hän aiheuttaa WSF:lle tai kolmannelle osapuolelle rikkomalla näitä käyttöehtoja.

Siirtyessäni toisen yrityksen/yhteisön palvelukseen tai luopuessani muutoin palvelun käytöstä, hävitän käyttäjätunnukseni.

Sitoudun noudattamaan yritykseni tietoturvaperiaatetta ja muita tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja ohjeita ja sopimuksia, sekä yllä olevia vaatimuksia käyttäessäni WSF-Laatuverstasohjelmaa.

Siirtyessäsi järjestelmään ja ottaessasi käyttöön Sinulle lähetetyt "avaimet" eli yritystunnuksen, käyttäjätunnuksen ja henkilökohtaisen salasanan katsotaan Sinun hyväksyvän ja sitoutuvan noudattamaan tätä yllä olevaa käyttäjäsitoumusta.

Vaihda salasanasi ajoittain.

Work-Studios Fin 3.6.2002


Copyright(C )2002 Work-Studios Fin